Geschillen en Klachtenregeling

Voor RBRMedical is het belangrijk dat cliënten tevreden zijn. Daarom is het streven ook om u zo goed mogelijk te behandelen en te begeleiden. Toch kan het ondanks de inzet van de arts, het voorkomen dat er zaken gebeuren die niet juist verlopen. Bent u als cliënt ontevreden? Laat het RBRMedical weten, zodat naar een gezamenlijke oplossing gezocht kan worden. Er zijn twee manieren waarop u uw klacht naar voren kunt brengen.

Klacht met de arts bespreken
De klacht kan direct met de arts worden besproken en dan samen overleggen hoe het probleem opgelost kan worden.

De klacht kan ook per post worden gestuurd. De beoordeling en afhandeling van de klacht gebeurt binnen een termijn van maximaal 3 maanden. Om de klacht zo goed mogelijk in behandeling te nemen moet de brief in elk geval de volgende gegevens bevatten:
– Uw naam, voorletters en geboortedatum
– Uw adres, postcode en telefoonnummer
– De naam van de arts tegen wie de klacht is gericht
– De datum waarop het incident zich voordeed
– Een nauwkeurige beschrijving van het gebeuren
– Plaats, datum en uw handtekening

U kunt uw klacht sturen naar:
RBRMedical b.v.
Het Want 14,
8802 PV Franeker

Klachtenbemiddeling via Dokh

RBRMedical is aangesloten bij klachtenbemiddelaar DOKh. De klachtenfunctionaris van DOKh is onafhankelijk en kan u als client bijstaan en kan met toestemming van beide partijen bemiddelen.

DOKh is te bereiken op:

Stichting DOKh
Afdeling klachten en geschillen
Robijnstraat 6
1812RB ALKMAAR
Tel: 072-520 83 25
@mail: klachtengeschillen@dokh.nl
Website: www.dokh.nl (DOKh) .

Maak een afspraak